Wednesday, June 25, 2014

DC circuit equations and lawsNOTE : simbol "V" ("U" di Eropah) kadang-kadang digunakan untuk mewakili voltan dan bukannya "E". Dalam beberapa kes, seorang pengarang atau litar pereka boleh memilih untuk secara eksklusif menggunakan "V" untuk voltan,maka ia tidak akan menggunakan simbol "E." Melainkan kedua-dua simbol digunakan silih berganti, atau "E" digunakan untuk mewakili voltan dari sumber kuasa manakala "V" digunakan untuk mewakili voltan pada beban (voltan "drop").

No comments:

Post a Comment

Kritikan Seorang Engineer Bertauliah